Commissie Giebels: Sociale veiligheid bij Defensie niet op orde

De sociale veiligheid binnen Defensie is niet op orde. Tot die conclusie komt de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie (Commissie Giebels) die onderzoek deed naar de wijze waarop de Defensieorganisatie “invulling geeft aan een sociaal veilige werkomgeving”.[1] Als belangrijkste oorzaak voor het ontbreken van een goede sociaal veilige werkomgeving ziet de Commissie Giebels de “defensiecultuur”.…

Lees meer

Pensioenfonds Caribisch Nederland indexeert pensioenen met 2%

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) indexeert de pensioenen met ingang van 1 januari 2019 met 2%. Aldus een bericht van het pensioenfonds. Tot indexatie is besloten in een bestuursvergadering die onlangs op Bonaire werd gehouden. Een en ander heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) en het Advies- en Verantwoordingsorgaan (AVO). Het besluit tot…

Lees meer

Brandveiligheid Defensiegebouwen Cariben pas in 2021 op niveau.
‘Risico’s beperkt tot aanvaardbaar niveau’

Geen van de 29 legeringsgebouwen van Defensie in de Cariben voldoet aan de (nieuwe) brandveiligheidseisen. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris van Defensie Visser aan de Tweede Kamer over de voortgang bij het project ‘Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid’. Aanpassing van de Defensiegebouwen in de Cariben (Curaçao en Aruba) aan de nieuwe brandveiligheidseisen laat nog even…

Lees meer

Inzet ACOM in arbeidsvoorwaardenoverleg met werkgever Defensie

De ACOM en de andere bonden willen openheid, transparantie en openbaarmaking van de inzet en de daarbij horende speelruimte waarmee de werkgever het arbeidsvoorwaardenoverleg ingaat. Terecht omdat de achterbannen van de bonden daar recht op hebben en de gelegenheid krijgen zich een mening te vormen over de uiteindelijke kansen op een arbeidsvoorwaardenresultaat. Een resultaat en…

Lees meer

Nieuwe vaartuigen Kustwacht

Voor de zomer lieten de onderhandelaars weten dat zij jou in september zouden vertellen wat de gesprekken over een nieuw akkoord hebben opgeleverd. De afgelopen tijd is uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven. Na de zomer richtten de gesprekken zich vooral op de volgende onderwerpen: • Loonsverhoging;• Tijdelijke toelage loongebouw;• Woon- werkverkeer…

Lees meer

voorwoord van de voorzitter

Lorem Ipsum (afgekort: lipsum) is de benaming van een tekst die vaak door drukkers, zetters, grafisch ontwerpers en dergelijke gebruikt wordt om te kijken hoe een tekst of lettertype eruit ziet, bijvoorbeeld in letterproeven, op een webpagina of op een kaft van een boek. De standaardversie van het Lorem Ipsum stamt uit circa 1500 en…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal oktober 2021

Velen zijn weer terug van verlof en “alles draait door”. De zomer (als we die al hebben gehad) gaat acuut over in de herfst en elke dag wordt gevolgd door een nieuwe dag. Aangaande Defensie is er ook niet veel veranderd: elke dag is het weer “another day at the office”, de vraag om inzet…

Lees meer