Brandveiligheid Defensiegebouwen Cariben pas in 2021 op niveau.
‘Risico’s beperkt tot aanvaardbaar niveau’

Geen van de 29 legeringsgebouwen van Defensie in de Cariben voldoet aan de (nieuwe) brandveiligheidseisen. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris van Defensie Visser aan de Tweede Kamer over de voortgang bij het project ‘Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid’.

Aanpassing van de Defensiegebouwen in de Cariben (Curaçao en Aruba) aan de nieuwe brandveiligheidseisen laat nog even op zich wachten. Uiterlijk eind 2018 had al het vastgoed van Defensie moeten voldoen aan de nu geldende eisen betreffende de brandveiligheid.

Sein ‘brandveilig’ in 2021
Vorig jaar was de Tweede Kamer toegezegd dat “voor 31 december 2018 de legeringsgebouwen moesten zijn aangepast aan de nieuwe brandveiligheidseisen”. Dat die toezegging niet kon worden waargemaakt wordt met name toegeschreven aan de omvang van het ernstig achterstallige onderhoud.
In de nieuwe planning wordt het sein ‘brandveilig’ voor de Caribische Defensiepanden nu eind 2021 gegeven.

‘Risico’s op aanvaardbaar niveau’
Volgens staatssecretaris Visser is er echter weinig reden tot ongerustheid over de brandveiligheid van onder meer de nog niet op brandveilig-niveau gebrachte kazerneopstallen te Parera Curacao en Savaneta op Aruba. Ze meldt de Tweede Kamer dat “de risico’s beperkt (zijn) tot een aanvaardbaar niveau door de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie met volledige detectie en het aanstellen van extra bedrijfshulpverleners, ook buiten kantooruren. Daarmee kan bij brand snel worden ontruimd en wordt de vluchtveiligheid vergroot.”