SO-CN van juni 2024

Het sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) wordt in juni 2024 gehouden op gehouden van 4 en 5 juni in Bonaire..

Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. In deze vergadering zal er in het SO-CN met name gesproken moeten worden over het O&F JICN. Bij JICN wordt al lang gewerkt aan een O&F omdat er het nodige gewijzigd dient te worden in de organisatie maar er ook op vele vlakken personeel bij dient te komen. Wij hebben als ACOM dan ook veelvuldig aangedrongen op behandeling en zijn dan ook verheugd dat er eindelijk inhoudelijk over gesproken kan gaan worden.

Daarnaast heeft de ACOM veelvuldig aangekaart dat structureel overwerk niet is toegestaan en toch krijgen wij steeds signalen dat dot nog steeds gebeurt. (structureel) Overwerk bij RCN in het algemeen en bijvoorbeeld JICN in het bijzonder. Op de agenda zou ook het O&F BCN komen te staan maar die heeft het niet gehaald. Wij hebben dan ook gevraagd om een stand van zaken omdat wij van mening zijn dat ook daar een grote voortgang vereist is. Voor de overige agendapunten verwijzen wij u graag naar de agenda. Die kunt u bereiken middels de link onderaan deze pagina.

Wij zullen u daarnaast zo spoedig mogelijk na het overleg via deze website of anderszins op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten.

Voor de (voorlopige agenda van dit SO-CN klikt u hier.

Klik hier voor het vastgestelde verslag van het SO-CN van september 2024.