De Bond

De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen en haar missie

De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen, ACOM, is een vakorganisatie die de belangen behartigt van personeel (militairen en burgers) in dienst van Defensie. Zij organiseert actief-dienenden, post-actieven, gepensioneerden, weduwen en weduwnaars van militairen.

De ACOM geeft invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid via diverse samenwerkingsverbanden.

Voor wat betreft het overleg binnen de Sector Defensie is de ACOM aangesloten bij de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP). Het overleg binnen de Sector Defensie wordt gevoerd door de ACOM.

Voor het werk op internationaal niveau is de ACOM aangesloten bij de Europese Federatie van Overheidspersoneel (EUROFEDOP). Per sector kent de EUROFEDOP Beroepsraden. De ACOM participeert in de Beroepsraden Defensie en Justitie.