Pensioenfonds Caribisch Nederland indexeert pensioenen met 2%

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) indexeert de pensioenen met ingang van 1 januari 2019 met 2%. Aldus een bericht van het pensioenfonds. Tot indexatie is besloten in een bestuursvergadering die onlangs op Bonaire werd gehouden. Een en ander heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) en het Advies- en Verantwoordingsorgaan (AVO).

Het besluit tot indexering werd mogelijk door het zeer forse herstel dat PCN doormaakte, vergeleken bij ruim een jaar geleden. Er lagen 5 belangrijke factoren ten grondslag aan het herstel van het fonds: de door het fonds in 2017 doorgevoerde korting op de aanspraken, een behoorlijk rendement op het vermogen in 2017 en 2018, een versterking van het kapitaal door de Nederlandse staat met ruim 31 miljoen dollar, het feit dat het fonds de premies al enige tijd geleden op het maximum zette en de gunstige ontwikkeling van de rente waartegen de verplichtingen van het fonds moeten worden gewaardeerd.

Hoewel het fonds inmiddels met een dekkingsgraad van 114% ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 100% zit, heeft het fonds nog wel een reservetekort. Conform de eisen van het Financieel Toezichtskader BES dat op het fonds van toepassing is, moet PCN over een dekkingsgraad van ruim 117% beschikken, wil er sprake zijn van voldoende buffer, bovenop de minimaal vereiste dekkingsgraad. Wanneer het fonds een dekkingsgraad heeft van 117% of meer, kan zij overgaan tot volledige indexatie voor gestegen kosten van levensonderhoud.

Besluiten over indexering worden door het bestuur genomen, rekening houdend met de financiële situatie van het fonds en conform het door het bestuur vastgestelde indexeringsbeleid. Aangezien ook de AOV komend jaar omhoog gaat, is de verwachting bij het bestuur van PCN dat de gepensioneerden vanaf 1 januari minstens beschikken over evenveel inkomen als dat vóór de korting het geval was.

Door de regelgeving van het fonds, worden ook de aanspraken van toekomstige gepensioneerden, ofwel de nog werkende aangesloten deelnemers, met eenzelfde percentage geïndexeerd als dat het geval is bij de gepensioneerden die al een uitkering ontvangen.

(Bron: PCN)