Voorwoord ACOM Journaal oktober 2021

Velen zijn weer terug van verlof en “alles draait door”. De zomer (als we die al hebben gehad) gaat acuut over in de herfst en elke dag wordt gevolgd door een nieuwe dag.

Aangaande Defensie is er ook niet veel veranderd: elke dag is het weer “another day at the office”, de vraag om inzet of ondersteuning komt en ‘nee’ is geen optie. De medewerkers van Defensie doen dan weer wat ze altijd doen: hun beste beentje voorzetten en het verschil maken. Dat de politiek dan klaarblijkelijk denkt dat Defensie hetzelfde is als water uit de kraan is wel triest. Men denkt immers nog steeds dat Defensie, net als water uit de kraan, er altijd moet zijn als je erom vraagt en dat het bijna gratis moet zijn.

Zo gaf ik het in mijn vorige voorwoord al aan: het “gerucht” ging dat Defensie er structureel € 100 miljoen bij zou krijgen op Prinsjesdag. In de praktijk viel zelfs die druppel op de gloeiende plaat nog kleiner uit, het bleek slechts te gaan om € 90 miljoen voor 2021 en € 95 miljoen structureel vanaf 2022.

Later bleek daar overigens nog een druppel bij te komen van € 300 miljoen. Zo bleek uit een breed gedragen motie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat Defensie “maar liefst” 300 miljoen extra werd toebedeeld. Meer dan de eerder toegezegde € 95 miljoen, maar bij lange na niet genoeg. De eerste € 95 miljoen waren gelabeld voor munitie, veteranen en de versterking van de inlichtingendienst. De € 300 miljoen om “de onderhoudsachterstanden te verkleinen”.

Als we dat wegzetten tegen de veel genoemde € 4 miljard om Defensie op orde te brengen (waarmee Defensie ongeveer op het Europese NAVO-gemiddelde zou komen), de ongeveer € 7 miljard structureel per jaar die nodig is om op de overeengekomen 2% BBP te komen of de ca. € 17 miljard die nodig is om uitvoering te geven aan de Defensievisie 2035, is dat nogal een schril contrast.

In deze tijden is elk miljoen er een en is het in ieder geval een heel klein stapje in de goede richting. Daar mogen we dus ook dankbaar voor zijn, maar als de komende regering niet met echt serieuze bedragen over de brug gaat komen zal dat desastreuze gevolgen hebben.

Wat ook nogal vreemd overkomt is dat er bij de extra gelden niet gesproken wordt over de arbeidsvoorwaarden van het zeer betrokken personeel van Defensie. Op veel fronten worden er grotere bedragen genoemd die wel naar personeel kunnen bij andere beroepsgroepen, maar dat halen wij hier niet uit terwijl de salarissen bij Defensie toch echt niet best zijn en er wel sprake is van ca 9.000 (militaire) vacatures.

Hoe demoraliserend is dan ook het artikel van 25 september op RTL-nieuws waarin onder meer een politieagent en een basisschoollerares “klagen” over de hoogte van het inkomen. Die inkomens zijn dan ook “slechts” € 2500 netto voor 5 dagen voor de ‘agent’ respectievelijk € 2551,29 netto (inclusief reiskosten) voor 4 dagen voor de genoemde basisschoollerares. Als we bezien vanaf welke rang en ervaring militairen (en schalen en tredes voor burgers binnen Defensie) op dit inkomensniveau zitten, is wel duidelijk dat er aan arbeidsvoorwaarden bij Defensie in het algemeen en de salarissen in het bijzonder nog serieus veel verbeterd moet worden.

Of moeten we beter lezen en is de € 300 miljoen voor het verminderen van onderhoudsachterstand aan het loongebouw? U weet wel, dat loongebouw uit 1917 dat al decennia in de steigers staat en waarvan we met Defensie hadden afgesproken dat er op 1 juli 2020 een nieuwe variant zou zijn ingevoerd.

Als dat een mogelijke besteding is biedt dat in ieder geval perspectief op verbeteringen waar het personeel recht op heeft. Maar iets zegt mij dat deze euro’s daar niet aan besteed gaan worden.

Waar dit alles ons zal brengen zal de tijd moeten leren maar het moge duidelijk zijn dat het er allemaal vooralsnog niet rooskleurig uitziet. Laten we ons in die zin dan ook eerst maar eens focussen op het SOD van 14 oktober a.s. waar toch eindelijk duidelijkheid moet komen of er al dan niet een onderhandelaarsresultaat tot stand komt. Uw CAO is immers al “verlopen” sedert 1 januari jl. en daar gaat wat mij betreft weinig respect en waardering van uit. Hoog tijd dus voor een CAO waar wél respect en waardering uit blijkt!