Sectoroverleg Caribisch Nederland juni 2024

Op de agenda van het sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) stonden in juni iets minder onderwerpen dan gebruikelijk, maar dat maakt ze uiteraard niet minder belangrijk! Vooruitlopend op de verslaglegging willen wij een aantal zaken alvast met u delen: Een groot brok op deze vergadering was het O&F van JICN. Dat was immers al vele malen…

Lees meer

SO-CN van juni 2024

Het sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) wordt in juni 2024 gehouden op gehouden van 4 en 5 juni in Bonaire.. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. In deze vergadering zal er in het SO-CN met name gesproken moeten worden over…

Lees meer

Sectoroverleg Caribisch Nederland maart 2024

Het Sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN), dat initieel in februari zou plaatsvinden maar met instemming van alle betrokkenen was verplaatst naar maart 2024, stond in het teken van een aantal relatief grote onderwerpen. Er is gesproken over O&F rapporten van KPCN, OCW, de Belastingdienst (BCN) en JICN. Aangaande de KPCN was met name het functieboek en…

Lees meer

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024-2026 Bereikt!

Op dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 is in het Sectoroverleg Caribisch Nederland tussen de werkgeversonderhandelaar van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties ABVO, ACOM, NAPB en STrAF (“partijen”) na stevige en inhoudelijke discussies een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel in dienst van de…

Lees meer

SO-CN van 12 – 14 december 2023

Het laatste sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) wordt in 2023 gehouden van 12 tot en met 14 december. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. In deze vergadering zal er in het SO-CN met name gesproken moeten worden over de arbeidsvoorwaarden…

Lees meer

Vergoeding bij dienstreis Aruba voor Brandweer

Recentelijk werd de ACOM erop gewezen dat de “algemeen commandant brandweer Bonaire”, van mening was dat hij een lagere vergoeding kan toekennen aan medewerkers van de Brandweer Bonaire die, voor een periode korter dan 30 dagen aaneengesloten, assistentie gaan verlenen op Aruba. Voornoemde commandant is van mening dat hij kan volstaan me een vergoeding van…

Lees meer

SO-CN op 21 en 22 maart 2023

Voor het kalenderjaar 2023 zijn er drie sectoroverleggen Caribisch Nederland (SO-CN) op Bonaire gepland en één in Nederland. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. Dit jaar zal er in het SO-CN ondermeer gesproken moeten worden over de arbeidsvoorwaarden omdat…

Lees meer

Sector-overleg Caribisch Nederland (SO-CN)

SO-CN op 13 december 2022 In het vorige SO-CN is overeengekomen om de optie te lichten voor een extra SO-CN in 2022.Op 13 (en wellicht 14) december 2022 is er derhalve weer een sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) op Bonaire. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de…

Lees meer

Verslag SO-CN 18 en 19 oktober 2022

Op de (uiteindelijke) agenda van het Sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) stond een aanzienlijk aantal agendapunten en die zullen we in volgorde van behandeling benoemen. O&F rapport BCN (organisatie en formatie rapport) Allereerst is het goed om op te merken dat de belastingdienst maximale transparantie betracht door wijzigingen in de O&F transparant te bespreken in het…

Lees meer