Vergoeding bij dienstreis Aruba voor Brandweer

Recentelijk werd de ACOM erop gewezen dat de “algemeen commandant brandweer Bonaire”, van mening was dat hij een lagere vergoeding kan toekennen aan medewerkers van de Brandweer Bonaire die, voor een periode korter dan 30 dagen aaneengesloten, assistentie gaan verlenen op Aruba. Voornoemde commandant is van mening dat hij kan volstaan me een vergoeding van $ 55 per dag dat zijn personeel voor dienstaangelegenheden op Aruba verblijft.

Dit kan naar onze mening, op basis van de vigerende regelgeving, alleen als men voor minimaal 30 dagen aaneengesloten in het Caribisch deel van het Koninkrijk verblijft én men de beschikking heeft over een, door de werkgever beschikbaar gestelde, ingerichte woning. Alleen dan kan men een verlaagde vergoeding van $55 per dag kan toekennen.

In dit geval wordt wel de bedoelde ingerichte woning ter beschikking gesteld maar verblijven de werknemers korter dan 30 dagen op Aruba en wordt dus niet voldaan aan de criteria.

De ACOM Carib kan dan ook geen argumentatie in de regelgeving vinden die het mogelijk maakt om de verlaagde vergoeding aan de werknemers toe te kennen en hebben de voorzitter van het sectoroverleg Caribisch Nederland dan ook gevraagd wat voor werkgever hij, dan wel de Brandweer Bonaire, wil(t) zijn.

Wij hebben niet alleen gevraagd om per omgaande, en zo nodig met terugwerkende kracht, de in de regelgeving genoemde bedragen aan de medewerkers van de Brandweer toe te kennen maar ook om dit onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het sectoroverleg Caribisch Nederland.

Wij zullen u via dit medium nader informeren zodra er nieuws is.

Voor nadere informatie kunt u, als lid van de ACOM Carib, contact opnemen met ons kaderlid Iven Melaan of via info@acom.nl.

Klik hier voor de door de ACOM Carib verstuurde brief.