SO-CN op 21 en 22 maart 2023

Voor het kalenderjaar 2023 zijn er drie sectoroverleggen Caribisch Nederland (SO-CN) op Bonaire gepland en één in Nederland. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. Dit jaar zal er in het SO-CN ondermeer gesproken moeten worden over de arbeidsvoorwaarden omdat het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord tot 1 januari 2024 loopt.

In juni 2023, rondom het volgende SO-CN, nodigt de ACOM haar leden uit in een bijeenkomst om van gedachten te wisselen over zaken die we gezamenlijk van belang achten voor de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. U zult daar tegen die tijd nader over geïnformeerd worden.

De agenda voor het komende SO-CN is wederom goed gevuld hoewel er naar onze mening veel meer punten geagendeerd hadden moeten zijn

Wij zullen u zo spoedig mogelijk na het overleg via deze website of anderszins op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten.

De agenda voor het SO-CN treft u aan via deze link.