SO-CN van 12 – 14 december 2023

Het laatste sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) wordt in 2023 gehouden van 12 tot en met 14 december.

Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. In deze vergadering zal er in het SO-CN met name gesproken moeten worden over de arbeidsvoorwaarden omdat het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord op 1 januari 2024 afloopt.

De ACOM heeft gemeend ditmaal niet met een inzetbrief te komen omdat inzetbrieven vaak weer nieuwe vragen oproepen. Het moge op voorhand duidelijk zijn dat de ACOM zich maximaal zal inzetten voor het verbeteren van uw arbeidsvoorwaarden en daarbij denken we dan niet alleen aan het verbeteren van het huidige inkomen en het uitgestelde inkomen (pensioen). Bij deze discussies zullen we uiteraard de inflatiegegevens en de stijgende inkomens op basis van het rapport “Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland” meenemen. Naar de mening van de ACOM heeft RCN immers een voorbeeldfunctie voor alle werknemers in Caribisch Nederland. De ACOM gaat daarbij voor dubbele cijfers in de procentuele loonstijging en vraagt voor de medewerkers onder in het loongebouw een nog grotere loonstijging dan voor de rest van het personeel.

De vergadering gaat op dinsdag 12 en woensdag 13 december met name over de arbeidsvoorwaarden. Op woensdag 13 december houden we onze achterbanraadpleging waarna wij, net als de andere bonden, op donderdag 14 december Aan de voorzitter laten weten of de leden al dan niet in kunnen stemmen met het bereikte resultaat. Indien dat het geval is wordt het akkoord ondertekend en bekrachtigd.

De rest van donderdag 14 december worden enkele andere punten behandeld.

Convocatie/uitnodiging

De ACOM nodigt u uit voor een ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaarden op:

Woensdag 13 december 2023 om 19.00 uur

Stichting Scouting Bonaire

Kaya Nikiboko Nort 2

Wij hopen u allen daar in grote getalen te mogen begroeten.

Wij zullen u daarnaast zo spoedig mogelijk na het overleg via deze website of anderszins op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten.