Veelgestelde vragen

 • Wat kan de ACOM voor mij betekenen?
 • Welke voordelen biedt het lidmaatschap van de ACOM mij?
 • Hoe zeg ik mijn lidmaatschap ACOM op?

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Juridische hulp bij problemen op het werk,
 • Rechtshulp bij problemen buiten diensttijd (uitgezonderd strafrecht en echtscheidingen),
 • Cursusmogelijkheden in heel Nederland,
 • Financieel bijstandfonds,
 • Hulp voor nabestaanden bij overlijden,
 • ACOM Journaal: elke maand het laatste bonds- en Defensienieuws,

En nog heel veel meer!

Naast de normale belangenbehartiging biedt het lidmaatschap van de ACOM tal van voordelen zoals:

 •  Gratis verzekeringen
 •  Invullen van de jaarlijkse belastingaangifte
 •  Goedkoop samenlevingscontract;
 •  Voordelige autoverzekering
 •  En tal van andere voordeelmogelijkheden

Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.