Voorwoord ACOM Journaal november 2021

Ik kan mij het schrijven van mijn vorige voorwoord nog herinneren als de dag van gisteren, en dat is op zich niet zo vreemd. Mijn vorige voorwoord schreef ik immers vrij recent in verband met een uniek nummer van ACOM Journaal, een extra editie in verband met de arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel.

Als u dat nummer nog niet gelezen heeft raad ik u aan dat alsnog te doen. Bezoek ook vooral de voorlichtingen en stel daar uw vragen. Er zijn voorlichtingen van Defensie, van de ACOM en de andere bonden gezamenlijk maar ook van de ACOM apart. Heeft u dan alsnog vragen, stel ze dan. Ik geef u graag antwoord via de mail of via een telefoongesprek, maar bij voorkeur spreek ik u, 1 op 1, in het (buiten)land.

Sedert de speciale editie is er nogal wat gebeurd en sommige zaken springen daarbij in het oog. Een aantal daarvan zal ik hier benoemen. Allereerst hebben we bij de loonruimte in “het maximaal haalbare pakket binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” aangegeven hoe het staat of stond met de inflatie. Over de eerste 9 maanden van 2021 was uw euro gemiddeld 2% minder waard, en dat bedrag werd voor vrijwel iedereen “gecompenseerd” door de geboden incidentele en structurele loonontwikkeling. Eind september waren uw euro’s echter 2,7% minder waard dan een jaar ervoor en in 2021 (tussen 1 januari en 1 oktober) zijn de euro’s zelfs meer dan 3% minder waard geworden!

En als we de prijsontwikkelingen van energie nu zien, en die worden uiteraard door allerlei bedrijven doorberekend in de prijzen, ziet het er voor de laatste maanden niet best uit. Als we dan weten dat de geboden structurele loonruimte vanaf 1 januari 2022 1,4% bedraagt is het geen rocket science om te weten dat de koopkracht van het Defensiepersoneel per 1 januari 2022 serieus verminderd is t.o.v. een jaar ervoor. Toch een beetje of we voor 2021 een pleister plakken op een slagaderlijke bloeding en het in 2022 vreemd vinden dat het bloeden niet gestopt is.

Een tweede opvallende zaak was het bericht van Defensie op 25 oktober waarin werd bekendgemaakt dat het ministerie medewerkers gaat verplichten om cursussen diversiteit en inclusiviteit te volgen. Deze moeten onderdeel worden van de militaire opleidingen: u weet wel die opleidingen die nu al overvol zitten en waar we te weinig instructeurs voor hebben. Zelfs zo weinig dat Defensie ex-militairen inhuurt voor de hoofdprijs om de gaten te dichten. Blijkbaar is daar wel geld voor, maar voor uw arbeidsvoorwaarden is er niet eens genoeg voorhanden om koopkracht te behouden, laat staan te verbeteren. Je zou bijna denken dat Defensie geen vacatures heeft. Geen wonder dat velen van u nogal “over de riedel waren”.

Het derde punt dat mij opviel heeft te maken met het rücksichtslos (willen) verkopen van zaken die we zelf nog keihard nodig hebben. Zo gaf Defensie op 27 oktober in een Kamerbrief aan dat het drie 60mm mortiersystemen en 704 mortiergranaten aan Denemarken gaat verkopen. Altijd goed om een bondgenoot te helpen en zo lees ik in diezelfde Kamerbrief dat onze voorraden dienaangaande binnen twee jaar weer worden aangevuld. En toch, hoewel de financiële informatie over de verkoop commercieel vertrouwelijk is bekruipt mij het gevoel dat Defensie hier financieel weer niet beter van wordt.

Hoewel ik een compleet ACOM Journaal zou kunnen vullen met zaken die mij opvielen beperk ik mij tot nog één voorbeeld: op 27 oktober is er een Letter of Intent getekend met de Grieken over de mogelijke verkoop van 2 M-fregatten en 6 mijnenjagers. Op zich niks mis mee maar het zou toch wel fijn zijn als we zeker weten dat deze schepen pas uit de vaart worden genomen op het moment dat de vervanging inzetbaar is. Meest opvallende overigens is het gegeven dat Defensie hier geen enkele ruchtbaarheid aan heeft gegeven en het nieuws allereerst op de site marinenieuws.nl verscheen. Dat zowel DMO als CZSK daarna toch maar aangaven dat er slechts een korte periode geen fregatten (en mijnenjagers) beschikbaar zouden zijn geven niet bepaald het juiste comfort.

Voor nu roep ik u nogmaals op om kennis te nemen van “het maximaal haalbare pakket binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” en uw stem uit te brengen. Dat laatste kan van 12 november tot 29 november.