Voorwoord ACOM Journaal december 2018

Voor u ligt het eerste ACOM Journaal met een voorwoord van uw nieuwe voorzitter. Op 16 november jl. heb ik mijn functie als Algemeen Secretaris-Onderhandelaar in een bijzondere extra vergadering van de Bondsraad overgedragen aan Stefan Hop en heb ik de functie van Algemeen Voorzitter-Penningmeester overgenomen van mijn voorganger, Leon van der Hulst.

Een andere formele rol voor Stefan en mijzelf, maar laat vooral duidelijk zijn dat hierdoor de koers van de ACOM niet zal veranderen. Ik zal mezelf maximaal blijven inzetten voor het belang van het Defensiepersoneel in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Daar hebben jullie recht op. Ik durf met zekerheid te stellen dat dit ook zal gelden voor Stefan.

Een begin van mijn voorzitterschap op 16 november waarbij zeer velen acte de présence hebben gegeven op de receptie waar men afcheid kon nemen van Leon van der Hulst in zijn rol als voorzitter. Ook kon men daar uiteraard kennis maken met ondergetekende als nieuwe voorzitter, maar dat is niet van belang. De meeste mensen kennen mij immers al.

Veel mensen die de moeite namen om functioneel afscheid te nemen van een vertrekkend voorzitter. De menselijke maat, – maar ook een vorm van respect en waardering. Respect en waardering voor een vertrekkend voorzitter is mooi. Uiteraard! Maar het zou toch zoveel mooier zijn als dat respect en die waardering ook ú zou toekomen. En als uit een tastbare geste zou blijken dat u wordt gewaardeerd en gerespecteerd. 

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het realiseren van een beter arbeidsvoorwaardenresultaat (dat wél kan worden omgezet in een arbeidsvoorwaardenakkoord), het doorzetten van een pensioenregeling voor militairen die we nu ook hebben of door het nakomen van gemaakte afspraken door de werkgever. Alle drie de genoemde onderwerpen omvatten grote uitdagingen.

Het overleg tussen de sociale partners in de sector Defensie is opgeschort. Aangaande de pensioenregeling voor militairen 2019 hebben we advocaten aan het werk gezet om stappen tegen pensioenfonds ABP te ondernemen en zelfs stappen jegens Defensie sluiten wij niet uit. 

Over het niet nakomen van gemaakte afspraken krijgen we vrijwel dagelijks signalen. Het getuigt niet van respect en waardering voor mensen die menen, op basis van afspraken bepaalde rechten of aanspraken te hebben, dat die vervolgens niet (goed) worden uitgevoerd of anders worden uitgelegd.

En er moet nogal wat gebeuren. U presteert het toch maar om met een zwaar ondervulde organisatie telkens te bewijzen dat Defensie ertoe doet. Daarvoor verdient u respect en waardering van uw werkgever. Overigens merken wij wel steeds vaker dat er vanuit andere hoeken steeds meer respect en waardering komt. Onder andere uit de hoek van de Tweede Kamer. Zo is er tijdens het wetgevingsoverleg van 12 november jl. door meerdere Kamerleden onderstreept hoeveel respect en waardering ze hebben voor de medewerkers van Defensie. Voor onze militairen, maar ook zeker voor onze burgermedewerkers!

Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er dit jaar nog een blijk van waardering naar het Defensiepersoneel gaat, en zoals een Kamerlid opmerkte: “Dan bedoelen wij geen chocoladeletter”. En dat is mooi. Mooie woorden geven een goed gevoel en zijn belangrijk, maar een tastbare blijk van waardering doet de mens toch veel meer goed.

Rest mij nog om u en de uwen een Zalig Kerstfeest en een veilig en gezond 2019 toe te wensen.

Laat een reactie achter