Voorwoord ACOM Journaal april 2022

Iedereen merkt op dit moment de gevolgen van de schandalige inval van Rusland in Oekraïne. Als we dichtbij, in eigen land, kijken schieten de prijzen omhoog en is er ineens schaarste aan allerlei producten.

Mensen die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen krijgen het met de dag moeilijker. Maar de echte pijn zit uiteraard in de Oekraïne. Hele steden en gebieden worden plat gebombardeerd of op een andere wijze vernietigd. We kennen allemaal inmiddels de beelden waaruit men op zou kunnen maken dat er ook stelselmatig oorlogsmisdrijven worden gepleegd. Hele gezinnen worden gedood aangetroffen.

Mijn gedachten gaan dan ook bovenal uit naar de Oekraïners die zo zwaar en onterecht getroffen worden. Dit is maar weer eens een bewijs dat een oorlog alleen maar slachtoffers en verliezers kent, en nooit winnaars. Want ook aan de Russische zijde zullen de verliezen groot zijn. (Jonge) mensen die sneuvelen en gezinnen die hun familieleden niet terug zien keren vanuit Oekraïne. Veelal militairen die niet eens wisten waar ze heen zouden gaan of waar ze voor zouden moeten strijden.

Waar dit alles ons de komende tijd zal brengen zal ook de tijd moeten leren. Het minst ongunstige scenario zou inhouden dat er een vorm van “vrede” gaat komen maar ook dan zullen de gevolgen nog vele jaren doordreunen. Het zal nog vele jaren duren voor Oekraïne herbouwd is en dat zal onnoemelijk veel geld gaan kosten. Daarnaast zullen de exportproducten uit Oekraïne niet ineens weer in voldoende mate op de markt komen met alle prijs- en voorraad effecten van dien. Dat laatste heeft voor de arme(re) landen vermoedelijk nog veel grotere gevolgen dan voor ons “rijke Nederland”. En let wel, dat is dan, naar mijn mening, het meest positieve scenario. Bij de andere scenario’s wil ik nog niet eens stilstaan.

Als we dichter bij huis kijken vallen meerdere zaken op. Allereerst uiteraard dat iedereen ineens beseft dat we nog steeds te weinig hadden begroot voor Defensie. Toch een beetje het gevoel van een huiseigenaar die de brandverzekering wil verbeteren terwijl het huis al in de brand staat. Maar goed, er komt vermoedelijk dus (weer) meer geld beschikbaar voor Defensie.

Extra geld ten opzichte van het laatste regeerakkoord en wellicht dat daardoor eindelijk de beloofde 2% van het BBP in 2024 gehaald gaat worden. Triest gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. Daarbij wijs ik ook nog maar eens op het gegeven dat die 2% de afspraak was vóór deze invasie, en dat in de Defensievisie 2035 al duidelijk was gemaakt dat dit veel te weinig was. Ik wens de politici dan ook veel wijsheid toe bij het nemen van de besluiten dienaangaande. Men komt immers overal geld te kort en het wordt er daardoor allemaal niet eenvoudiger op.

Iets heel anders, elders in dit nummer van ACOM Journaal leest u nogmaals een artikel over de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. In die verkiezingen kunt u, voor de groep waar u deel van uit maakt (deelnemers, inclusief UGM-ers of gepensioneerden) uw stem uitbrengen. Ik roep u ook op om dat s.v.p. te doen.

Maak gebruik van uw stem(recht) en stem bij voorkeur op één van de ACOM-kandidaten. Zijn zullen zich maximaal inzetten om uw belangen te behartigen en hoewel het uiteraard gaat om de belangen van álle mensen die aangesloten zijn bij het ABP, is het goed als er mensen in het Verantwoordingsorgaan zitten die specifieke kennis van en ervaring met de militaire pensioenen hebben.

Voor nu wens ik u alle goeds en veel sterkte en wijsheid in de komende periode.