Bestuur en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021. Ons kantoor is op donderdag 24 december vanaf 15:30 uur gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig 2021

Bestuur en medewerkers wensen u een voorspoedig 2021

Sectoroverleg Caribisch Nederland juni 2024

Sectoroverleg Caribisch Nederland juni 2024

7 juni 2024
Op de agenda van het sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) stonden in juni iets minder onderwerpen dan gebruikelijk, maar dat maakt ze uiteraard niet minder belangrijk! Vooruitlopend op de verslaglegging willen wij een aantal zaken alvast met u delen: Een groot brok op deze vergadering was het...
SO-CN van juni 2024

SO-CN van juni 2024

31 mei 2024
Het sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) wordt in juni 2024 gehouden op gehouden van 4 en 5 juni in Bonaire.. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. In deze vergadering zal er...
Sectoroverleg Caribisch Nederland maart 2024

Sectoroverleg Caribisch Nederland maart 2024

24 maart 2024
Het Sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN), dat initieel in februari zou plaatsvinden maar met instemming van alle betrokkenen was verplaatst naar maart 2024, stond in het teken van een aantal relatief grote onderwerpen. Er is gesproken over O&F rapporten van KPCN, OCW, de Belastingdienst (BCN) en JICN....
In memoriam Leon van der Hulst (67) oud-voorzitter van de ACOM, de Bond van Defensiepersoneel

In memoriam Leon van der Hulst (67) oud-voorzitter van de ACOM, de Bond van Defensiepersoneel

6 februari 2024
De ACOM heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van haar oud-voorzitter Leon van der Hulst. Hij was een trotse vader en opa. Voor hij op 4 april 2014 het voorzitterschap van de ACOM op zich nam, was Leon onder meer onderhandelaar namens de bond,...
Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024-2026 Bereikt!

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024-2026 Bereikt!

14 december 2023
Op dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 is in het Sectoroverleg Caribisch Nederland tussen de werkgeversonderhandelaar van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties ABVO, ACOM, NAPB en STrAF (“partijen”) na stevige en inhoudelijke discussies een onderhandelingsresultaat bereikt over...

Front Title

Front Description