Bestuur en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021. Ons kantoor is op donderdag 24 december vanaf 15:30 uur gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig 2021

Bestuur en medewerkers wensen u een voorspoedig 2021

In memoriam Leon van der Hulst (67) oud-voorzitter van de ACOM, de Bond van Defensiepersoneel

In memoriam Leon van der Hulst (67) oud-voorzitter van de ACOM, de Bond van Defensiepersoneel

6 februari 2024
De ACOM heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van haar oud-voorzitter Leon van der Hulst. Hij was een trotse vader en opa. Voor hij op 4 april 2014 het voorzitterschap van de ACOM op zich nam, was Leon onder meer onderhandelaar namens de bond,...
Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024-2026 Bereikt!

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024-2026 Bereikt!

14 december 2023
Op dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 is in het Sectoroverleg Caribisch Nederland tussen de werkgeversonderhandelaar van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties ABVO, ACOM, NAPB en STrAF (“partijen”) na stevige en inhoudelijke discussies een onderhandelingsresultaat bereikt over...
SO-CN van 12 – 14 december 2023

SO-CN van 12 – 14 december 2023

5 december 2023
Het laatste sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) wordt in 2023 gehouden van 12 tot en met 14 december. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. In deze vergadering zal er in het...
Vergoeding bij dienstreis Aruba voor Brandweer

Vergoeding bij dienstreis Aruba voor Brandweer

16 augustus 2023
Recentelijk werd de ACOM erop gewezen dat de “algemeen commandant brandweer Bonaire”, van mening was dat hij een lagere vergoeding kan toekennen aan medewerkers van de Brandweer Bonaire die, voor een periode korter dan 30 dagen aaneengesloten, assistentie gaan verlenen op Aruba. Voornoemde commandant is van...
SO-CN op 21 en 22 maart 2023

SO-CN op 21 en 22 maart 2023

20 maart 2023
Voor het kalenderjaar 2023 zijn er drie sectoroverleggen Caribisch Nederland (SO-CN) op Bonaire gepland en één in Nederland. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. Dit jaar zal er in het...

Front Title

Front Description