Stand van zaken arbeidsvoorwaarden Defensie

Op 16 april jl. vond de laatste geplande vergadering van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden plaats en op 23 april jl. de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD).

Zoals wij eerder hebben aangegeven was op die momenten onvoldoende beleidsmatige en financiële ruimte beschikbaar om tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen wat tegemoet zou komen aan de wensen van het personeel van Defensie. Defensie zag dat op dat moment anders en was van mening dat die ruimte er wel was. Op 23 april hebben de gezamenlijke bonden in de sector Defensie dan ook aan de werkgever gevraagd de inzet van Defensie op dat moment bekend te maken aan het personeel, en ook hier werd geen gehoor aan gegeven. Op die wijze kon de achterban dan immers zelf beoordelen of dit verkeerd werd ingeschat door Defensie dan wel door ons. Defensie gaf op 23 april, tijdens voornoemde vergadering van het SOD, aan daar niet mee in te stemmen.

In het SOD werd dan ook door alle bonden gezamenlijk het vertrouwen in de werkgever opgezegd en werd het overleg opgeschort (m.u.v. de io REO’s).

Voor ons waren er op dat moment drie zaken van belang:

Er diende meer beleidsmatige en financiële ruimte te komen om tot een goed arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat te komen;
Er diende transparantie te komen van de zijde van de werkgever aangaande het “bod van Defensie”;
Er diende een stap gezet te worden om het vertrouwen te herstellen.

Omdat het niet zo kan zijn dat de bonden van de werkgever transparantie vragen zonder zelf transparant te zijn hebben wij op 2 mei onze inzet openbaar gemaakt.

De druk op Defensie heeft klaarblijkelijk gewerkt en op 14 mei geresulteerd in een inzetbrief van Defensie. Uit deze brief bleek overduidelijk dat er al aan twee van de drie voorwaarden werd voldaan, er was meer beleidsmatige en financiële ruimte gerealiseerd en Defensie betrachtte transparant te zijn. Dat heeft ook al een bepaalde uitstraling inzake het vertrouwen. Het belang van een goed resultaat wordt daarmee ook door Defensie onderkend.

Voor de ACOM (CCOOP) zijn deze stappen voldoende om de onderhandelingen aangaande Arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie te hervatten, en dat hebben wij Defensie inmiddels ook via een brief laten weten. Want laten we helder zijn, als wij de inzet van Defensie en die van ons naast elkaar leggen zitten daar echt nog verschillen tussen, maar alleen via onderhandelingen kan worden bezien of we elkaar voldoende kunnen naderen om tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen.

En dan is het laatste woord aan u, als de achterbannen van alle aangesloten bonden het in voldoende mate “goed genoeg” vinden wordt het pas een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Klik hier voor het (concept-)verslag van het SOD van 23 april jl.

Klik hier voor de inzet van de ACOM

Klik hier voor de inzetbrief van Defensie

Klik hier voor de reactie van de CCOOP op de inzetbrief van Defensie