Sector-overleg Caribisch Nederland (SO-CN)

SO-CN op 13 december 2022

In het laatste SO-CN is overeengekomen om de optie te lichten voor een extra SO0CN in 2022. Op 13 (en wellicht 14) december 2022 is er derhalve weer een sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) op Bonaire. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich, zoals altijd, maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen. De agenda voor het SO-CN is wederom goed gevuld en we zullen ook nader kennis maken met de nieuwe voorzitter van het SO-CN, Dhr. Tim Muller. Wij zullen u zo spoedig mogelijk na het overleg via deze website op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten. De (bijgestelde) agenda voor het SO-CN treft u aan via deze link.