Contact met uw bond
+31-(0)33-4953020


 

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (KWCARIB) heeft als opdracht:
“De maritieme rechtshandhaving (toezicht en opsporing) alsmede de maritieme veiligheid binnen het verantwoordelijkheidsgebied zoals vastgesteld in de voorlopige regeling KWCARIB.”

De Kustwacht houdt zich intensief bezig met het opsporen van drugs en wapens, illegale immigratie, illegale visserij en milieu vervuiling. Samenwerking met andere autoriteiten, zoals douane en politie is hierbij heel belangrijk.

De opsporingstaak wordt uitgeoefend in de territoriale wateren die rond de eilanden liggen. In deze gebieden heeft de Kustwacht ook opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden. In de economische visserijzones mag de Kustwacht optreden als het gaat om visserijovertredingen.

De Kustwacht controleert ook of men zich op zee aan de geldende regels houdt. De Search and Rescue taak (SAR), het redden van mensenlevens op zee, wordt uitgeoefend in een groot gebied ten noordwesten van de Benedenwindse eilanden.