Contact met uw bond
+31-(0)33-4953020


De Sectorale Overlegcommissie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (SOBES) bestaat uit vertegenwoordigers van vakorganisaties met rechtspersoonlijkheid die onder meer “gelet op het aantal ambtenaren dat zij vertegenwoordigen, als representatief kunnen worden aangemerkt en tegen wier toelating het algemeen belang zich niet verzet”.

De tot het overleg toegelaten vakorganisaties zijn “bevoegd tot aanwijzing van twee leden en twee plaatsvervangend leden van de Sectorale Overlegcommissie BES”.