Contact met uw bond
+31-(0)33-4953020


De Koninklijke Marechaussee, brigade Caribisch Gebied heeft op 26 juni jl. tijdens een korte ceremonie tenues en uitrustingsstukken van de Mobiele Eenheid overhandigd aan het Vrijwilligerskorps Curaçao. Het Vrijwilligerskorps Curaçao wordt op regelmatige basis ingezet in het taakveld bewaken en beveiligen op Curaçao. Zo ondersteunt het diverse acties waarbij het lokale Politiekorps en de Koninklijke Marechaussee met het korps samenwerkt. Websize Overhandiging uitrusting KMar VKC

Recent zijn de Marechaussee en het VKC gezamenlijk ingezet bij rechtszaken en handhavingsacties.
Kort geleden heeft de minister-president van Curaçao aan Nederland verzocht het Vrijwilligerskorps Curaçao mogelijk te voorzien van goed materieel dat behoort bij hun inzet ten behoeve van de rust en openbare orde op Curaçao.

Tijdens de korte overhandigingsceremonie benadrukten zowel de brigadecommandant van de Marechaussee luitenant-kolonel Lettink en als de commandant van het Vrijwilligerskorps Curaçao luitenant-kolonel Middelhof dat ze "in het 'domein bewaken en beveiligen' sterk op willen treden en dat samenwerking daarbij noodzakelijk is. Als het erop aankomt maken we het samen mogelijk”, zei luitenant-kolonel Lettink, omringd door medewerkers van beide korpsen.

(Bron: KMar)