Contact met uw bond
+31-(0)33-4953020


De Kustwacht Caribisch Gebied beschikt sinds kort over nog eens vier gecertificeerde ‘Operators RCC’. Allen zijn werkzaam in het Joint Redding en Coördinatie Centrum, het kloppende hart van de Kustwacht. Websize Certificaatuitreiking RCC Operators

In het coördinatiecentrum worden de eenheden op het water en in de lucht aangestuurd ingeval van redding c.q. assistentie van mensen of schepen in nood of bij het optreden tegen illegale activiteiten.
De certificaten werden uitgereikt door de directeur Kustwacht, commandeur Hans Lodder, die zich bijzonder trots toonde op de cursisten en de door hen geleverde prestatie.

Takenboek

De opleiding bestaat voor de helft uit theorie, in het bijzonder gericht op onderricht in onder andere radar, meteo, mobilofoonverkeer en kustwacht procedures. Het meer op de praktijk gefocuste deel van de opleiding doen de cursisten bij de divisies van het Joint Redding en Coördinatie Centrum.

Tijdens de gehele opleiding beschikken de ‘leergasten’ over een ‘Takenboek’ (RCC-operator Qualification Manual). Aan de hand daarvan moeten ze taken uitvoeren waarmee de basis gelegd wordt voor de gewenste vaardigheden en praktische kennis.

Op de foto van links naar rechts : N. Maat-Tore (cursuscoördinator), G. Ricardo en R. Martina (cursisten), commandeur H. Lodder (directeur Kustwacht), O. Sulbaran en V. Kemper (cursisten) en H. Schreuder (plaatsvervangend directeur Kustwacht)


(Bron: Kustwacht Caribisch Gebied; Foto: Bea Moedt)