Contact met uw bond
+31-(0)33-4953020


De Nederlandse en Franse kustwacht gaan in het Caribische gebied samenwerken.
Dat heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert met haar Franse collega Jean-Yves Le Drian afgesproken. Websize Kustwacht Cariben

Koninkrijksland Sint-Maarten grenst aan de Franse Collectivité de Saint-Martin (collectivité d’outre-mer ofwel overzeese gemeenschap). De Fransen gaan hier een walradarsysteem bouwen dat in 2017 moet worden geplaatst. Volgens minister Hennis heeft haar collega Le Drian aangeboden dat de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) participeert in het project om informatie te delen.

Verder willen beide kustwachtorganisaties spoedig een samenwerkingsovereenkomst tekenen en de mogelijkheden voor oefeningen verbeteren.
Hennis noemde het eerder opvallend dat er de afgelopen jaren zo weinig werk is gemaakt van samenwerking met de Franse kustwacht in de Cariben.

De Koninklijke Marechaussee, brigade Caribisch Gebied heeft op 26 juni jl. tijdens een korte ceremonie tenues en uitrustingsstukken van de Mobiele Eenheid overhandigd aan het Vrijwilligerskorps Curaçao. Het Vrijwilligerskorps Curaçao wordt op regelmatige basis ingezet in het taakveld bewaken en beveiligen op Curaçao. Zo ondersteunt het diverse acties waarbij het lokale Politiekorps en de Koninklijke Marechaussee met het korps samenwerkt. Websize Overhandiging uitrusting KMar VKC

Recent zijn de Marechaussee en het VKC gezamenlijk ingezet bij rechtszaken en handhavingsacties.
Kort geleden heeft de minister-president van Curaçao aan Nederland verzocht het Vrijwilligerskorps Curaçao mogelijk te voorzien van goed materieel dat behoort bij hun inzet ten behoeve van de rust en openbare orde op Curaçao.

Tijdens de korte overhandigingsceremonie benadrukten zowel de brigadecommandant van de Marechaussee luitenant-kolonel Lettink en als de commandant van het Vrijwilligerskorps Curaçao luitenant-kolonel Middelhof dat ze "in het 'domein bewaken en beveiligen' sterk op willen treden en dat samenwerking daarbij noodzakelijk is. Als het erop aankomt maken we het samen mogelijk”, zei luitenant-kolonel Lettink, omringd door medewerkers van beide korpsen.

(Bron: KMar)

De Kustwacht Caribisch Gebied beschikt sinds kort over nog eens vier gecertificeerde ‘Operators RCC’. Allen zijn werkzaam in het Joint Redding en Coördinatie Centrum, het kloppende hart van de Kustwacht. Websize Certificaatuitreiking RCC Operators

In het coördinatiecentrum worden de eenheden op het water en in de lucht aangestuurd ingeval van redding c.q. assistentie van mensen of schepen in nood of bij het optreden tegen illegale activiteiten.
De certificaten werden uitgereikt door de directeur Kustwacht, commandeur Hans Lodder, die zich bijzonder trots toonde op de cursisten en de door hen geleverde prestatie.

Takenboek

De opleiding bestaat voor de helft uit theorie, in het bijzonder gericht op onderricht in onder andere radar, meteo, mobilofoonverkeer en kustwacht procedures. Het meer op de praktijk gefocuste deel van de opleiding doen de cursisten bij de divisies van het Joint Redding en Coördinatie Centrum.

Tijdens de gehele opleiding beschikken de ‘leergasten’ over een ‘Takenboek’ (RCC-operator Qualification Manual). Aan de hand daarvan moeten ze taken uitvoeren waarmee de basis gelegd wordt voor de gewenste vaardigheden en praktische kennis.

Op de foto van links naar rechts : N. Maat-Tore (cursuscoördinator), G. Ricardo en R. Martina (cursisten), commandeur H. Lodder (directeur Kustwacht), O. Sulbaran en V. Kemper (cursisten) en H. Schreuder (plaatsvervangend directeur Kustwacht)


(Bron: Kustwacht Caribisch Gebied; Foto: Bea Moedt)