Troonrede 2022

Koning Willem-Alexander in Troonrede 2022:

Steunpakket 18 miljard euro, energieprijsplafond, hoger minimumloon en uitkeringen, blijvende steun Oekraïne

Nederland beleeft onzekere tijden. Tijden van “tegenstrijdigheden en onzekerheid”, hield koning Willem-Alexander het Nederlandse volk voor in de Troonrede 2022.  “Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid.” Schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede bepalen de orde van de dag voor grote groepen van de bevolking.


Het kabinet gaat nu die toenemende armoede te lijf met “een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro, vooral ten behoeve van de lage en middeninkomens”. Maar luidt de waarschuwing “zelfs hiermee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd”.

Nederland blijft met overtuiging staan achter militaire en humanitaire steun aan Oekraïne en de internationale sancties tegen Rusland. “Het kabinet heeft de voorgenomen extra investeringen in defensie met brede parlementaire steun kunnen versnellen en verhogen. Dat is nodig nu verschillende landen streven naar een wereld waarin het recht van de sterkste geldt. In dat wereldbeeld worden democratie, soevereiniteit en vrijheid uitgehold. (-) Dat vraagt om een goed toegeruste krijgsmacht voor een veilig Europa en een krachtige NAVO.”

Prijsplafond energie

Een merk- en voelbaar gevolg van de Nederlandse steun aan de internationale sancties tegen Rusland is, onder meer, een afgeknepen gastoevoer uit dat land met als consequentie een hoge(re) energierekening die voor een doorsnee huishouding niet meer te betalen is. Het kabinet werkt dan ook “aan een prijsplafond voor energie, zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. De belastingverlaging op brandstof en de energietoeslag lopen door in 2023.”

Verder gaat per 1 januari 2023 het minimumloon en de uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn met 10% omhoog. “De huurtoeslag en het kind-gebonden budget worden hoger. Voor werkenden daalt de inkomstenbelasting en stijgt de arbeidskorting, zodat werken meer loont. Deze maatregelen worden onder andere gedekt door hogere belastingen op winst en vermogen, waarbij het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk wordt ontzien. Uiteraard steunt het kabinet de inwoners van Caribisch Nederland op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die ook te maken hebben met stijgende prijzen.”

Boegeroep en ‘vlagprotest’

De koning wees in de Troonrede ook op de tegenstrijdigheid dat in een vrij land als Nederland mensen zich “onvrij voelen om hun mening te geven, uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen.”
Die onvrijheid ging in ieder geval niet op voor de vele demontranten langs de route die de glazen koets aflegde van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Boegeroep en gescandeerde leuzen van protest en afkeuring alsook ‘blauw-wit-rode vlaggen’ van boerenongenoegen, vielen het koninklijke gezelschap ten deel, onder wie de prinses van Oranje, Amalia die er dit jaar voor de eerste keer officieel bij was.

Wegens renovatie van het Binnenhof was het noodzakelijk de verenigde vergadering van de Staten Generaal te verkassen van de traditionele Ridderzaal naar de Koninklijke Schouwburg.

Zorgwekkende ontwikkeling

Koning Willem-Alexander wees nadrukkelijk op de zorgwekkende ontwikkeling dat het vertrouwen in de democratie lijkt weg te kwijnen. Dat mensen “in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur. Daarnaast groeit de onzekerheid van mensen over de dag van morgen en de verder weg gelegen toekomst. Over koopkracht en woningnood. Over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne. Maar ook over de grote veranderingen die op ons afkomen op terreinen als arbeidsmarkt, klimaat, energie en stikstof. Al deze onderwerpen zijn bepalend voor de manier waarop wij en onze kinderen straks wonen, werken, ondernemen en met elkaar samenleven.”
De regering wil dan ook “met alle positieve krachten in ons land” blijven werken aan oplossingen voor vandaag en een goede toekomst voor alle inwoners van het Koninkrijk.”