Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president

Nieuwe bewindspersonen voor Defensie

Enkele weken terug werd op basis van het coalitieakkoord al duidelijk dat Defensie er in de komende kabinetsperiode structureel € 3 Miljard per jaar bij gaat krijgen waarvan € 500 Miljoen voor het “moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Overigens wordt er in de komende Kabinetsperiode ook nog aanzienlijk incidenteel geld voor Defensie vrijgemaakt…

chain-link-g9bb4e8369_1920

Commissie Giebels: Sociale veiligheid bij Defensie niet op orde

De sociale veiligheid binnen Defensie is niet op orde. Tot die conclusie komt de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie (Commissie Giebels) die onderzoek deed naar de wijze waarop de Defensieorganisatie “invulling geeft aan een sociaal veilige werkomgeving”.[1] Als belangrijkste oorzaak voor het ontbreken van een goede sociaal veilige werkomgeving ziet de Commissie Giebels de “defensiecultuur”.…

euro-1647400_640

Pensioenfonds Caribisch Nederland indexeert pensioenen met 2%

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) indexeert de pensioenen met ingang van 1 januari 2019 met 2%. Aldus een bericht van het pensioenfonds. Tot indexatie is besloten in een bestuursvergadering die onlangs op Bonaire werd gehouden. Een en ander heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) en het Advies- en Verantwoordingsorgaan (AVO). Het besluit tot…

9786846

Brandveiligheid Defensiegebouwen Cariben pas in 2021 op niveau.
‘Risico’s beperkt tot aanvaardbaar niveau’

Geen van de 29 legeringsgebouwen van Defensie in de Cariben voldoet aan de (nieuwe) brandveiligheidseisen. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris van Defensie Visser aan de Tweede Kamer over de voortgang bij het project ‘Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid’. Aanpassing van de Defensiegebouwen in de Cariben (Curaçao en Aruba) aan de nieuwe brandveiligheidseisen laat nog even…

1

Inzet ACOM in arbeidsvoorwaardenoverleg met werkgever Defensie

De ACOM en de andere bonden willen openheid, transparantie en openbaarmaking van de inzet en de daarbij horende speelruimte waarmee de werkgever het arbeidsvoorwaardenoverleg ingaat. Terecht omdat de achterbannen van de bonden daar recht op hebben en de gelegenheid krijgen zich een mening te vormen over de uiteindelijke kansen op een arbeidsvoorwaardenresultaat. Een resultaat en…

Voorwoord ACOM Journaal mei 2020

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf ben ik nog steeds beduusd en onder de indruk van de Dodenherdenking van gisteravond. Ik ben dus op deze vroege morgen verzonken in gedachten en bedenkingen terwijl langzaam in alle stilte de ochtendzon opkomt. Het is Bevrijdingsdag, 5 mei 2020, en het is echt stil om mij…