Nieuwe bewindspersonen voor Defensie

Enkele weken terug werd op basis van het coalitieakkoord al duidelijk dat Defensie er in de komende kabinetsperiode structureel € 3 Miljard per jaar bij gaat krijgen waarvan € 500 Miljoen voor het “moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Overigens wordt er in de komende Kabinetsperiode ook nog aanzienlijk incidenteel geld voor Defensie vrijgemaakt waardoor er in 2025 zelfs € 4,2 Miljard “extra” beschikbaar is.

Inmiddels is ook duidelijk wie de nieuwe bewindspersonen worden voor Defensie, Jkvr. drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (D66) als minister en Mr. Drs. C.A. (Christophe) van der Maat (VVD) als Staatssecretaris.

Wij zijn verheugd dat er eindelijk weer niet-demissionaire bewindspersonen zullen zijn waarmee we als Sociale Partners in gesprek kunnen gaan over de vele zaken die veranderd dienen te worden. Veranderingen die broodnodig zijn, in het belang van Defensie in het algemeen en het defensiepersoneel in het bijzonder.

We zijn ervan overtuigd dat de bewindspersonen daar hetzelfde in staan en hopen op korte termijn een uitnodiging te ontvangen voor een eerste gesprek. Een gesprek om kennis te maken maar vooral om te bezien hoe we snel en effectief zaken kunnen oppakken die het verschil kunnen maken aangaande Defensie en het defensiepersoneel. Niet alleen het “moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden” verdienen de grootste zorgvuldigheid én spoed, er is geen CAO sedert 1 januari 2021 en de vulling van Defensie is nog steeds bedroevend laag. Of we nu spreken over vacatures of over niet gevulde arbeidsplaatsen laten we dan nog maar even in het midden. Maar Defensie(personeel) wordt overal voor “gevraagd”, en terecht!

Defensie wordt in meerdere opzichten gezien als een Zwitsers zakmes en zo’n mes kan veel. Maar ook zo’n mes kan slechts één ding tegelijk. Als defensiepersoneel wordt ingezet voor de derde hoofdtaak van Defensie kunnen andere dingen niet of minder, waardoor steeds weer duidelijk wordt dat we de vulling dienen te verbeteren, en dat gaat helaas niet van zelf. Daarvoor dient Defensie niet alleen voldoende mensen aan te trekken, op te leiden en te trainen, ze zullen ook meer mensen moeten behouden.

De ACOM spreekt haar dank uit naar Dhr. H.G.J. (Henk) Kamp voor de niet aflatende inzet voor Defensie de laatste maanden. Zo heeft deze inzet onder meer bijgedragen aan het coalitieakkoord inzake Defensie, meer budget naar Defensie in het algemeen en naar het moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden bij Defensie in het bijzonder. Daarnaast feliciteert de ACOM de nieuwe bewindspersonen met hun nieuwe posities en wenst ze oprecht veel succes, wijsheid én plezier toe!