Sector-overleg Caribisch Nederland

SO-CN op 18 oktober 2022

Op 18 (en wellicht 19) oktober 2022 is er weer een sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) op Bonaire. Ook de ACOM zal daar wederom vertegenwoordigd zijn en zich maximaal inzetten om de belangen van de leden te behartigen.

De agenda voor het SO-CN is, op aandringen van de ACOM, goed gevuld en we zullen u zo spoedig mogelijk na het overleg via deze website op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten.

De (bijgestelde) agenda voor het SO-CN treft u aan via deze link.