Nieuwe vaartuigen Kustwacht

Voor de zomer lieten de onderhandelaars weten dat zij jou in september zouden vertellen wat de gesprekken over een nieuw akkoord hebben opgeleverd. De afgelopen tijd is uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven. Na de zomer richtten de gesprekken zich vooral op de volgende onderwerpen: • Loonsverhoging;• Tijdelijke toelage loongebouw;• Woon- werkverkeer…

Lees meer